EU pravne napomene

Pravne napomene vezane uz korištenje amblema EU u znaku EU Business Cluba:

Sukladno Načelima koja treće strane moraju poštovati pri uporabi europskog amblema (koji je sastavni dio znaka EU Business Cluba), a koja su utvrđena administrativnim sporazumom s Vijećem Europe (objavljenim u Službenom listu Europske unije (SL C 271, 8.9.2012., str. 5.), EU Business Club izričito izjavljuje da:

  1. ne postoji veza između EU Business Cluba i jedne od institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije ili Vijeća Europe;
  2. EU Business Club ne uživa potporu, sponzorstvo, odobravanje ili suglasnost jedne od institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije ili Vijeća Europe;
  3. U Business Club nije povezan s ciljem ili djelatnostima koji nisu spojivi s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe ili su na neki drugi način nezakoniti.

EU Business Club

Zagreb, Croatia