Lokacija

EU Business Club se nalazi na prestižnoj i lako dostupnoj lokaciji u Zagrebu, glavnom gradu Republike Hrvatske

Lokacija

EU Business Club se nalazi na prestižnoj i lako dostupnoj lokaciji u Zagrebu, glavnom gradu Republike Hrvatske

EU Business Club
Sky Office Towers
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

EU Business Club

Zagreb, Croatia