Pristup informacijama

EU Business Club djeluje transparentno i javno, u interesu svojih članova. Dosljedno primjenjujući GDPR,  poštujući privatnost i odluku svakog svojeg člana da samostalno odluči hoće li i u kojoj mjeri istupati u javnosti.

Načelo Kluba nije informirati javnost o svojim članovima i njihovim aktivnostima bez njihove izričite privole. Aktivnosti EU Business Cluba javnosti su dostupne putem priopćenja za javnost. Upite medija vezane uz EU Business Club moguće je uputiti putem agencije Grizli komunikacije d.o.o. koja je zadužena za PR aktivnosti.

Pristup informacijama

EU Business Club djeluje transparentno i javno, u interesu svojih članova. Dosljedno primjenjujući GDPR,  poštujući privatnost i odluku svakog svojeg člana da samostalno odluči hoće li i u kojoj mjeri istupati u javnosti.

Načelo Kluba nije informirati javnost o svojim članovima i njihovim aktivnostima bez njihove izričite privole. Aktivnosti EU Business Cluba javnosti su dostupne putem priopćenja za javnost. Upite medija vezane uz EU Business Club moguće je uputiti putem agencije Grizli komunikacije d.o.o. koja je zadužena za PR aktivnosti.

EU Business Club

Zagreb, Croatia