Članske ugodnosti

EUBC omogoča svojim članom, da v skladu s svojim statusom, poslovnim in družabnim ugledom uresničujejo naslednje poslovne interese:

  1. formalno in neformalno druženje, povezovanje in sodelovanje članov EUBC z izmenjavo informacij, idej, znanja in veščin;
  2. sodelovanje na mesečnih dogodkih, ki jih organizira EUBC;
  3. uporaba prostorov EUBC v skladu s klubskimi pogoji za organizacijo lastnih dogodkov in sprejemov;
  4. b2b, s pridobivanjem določenih ugodnosti s področja medicinskih in drugih uslug, ki so povezane z zdravjem, potovanji in namestitvami, kulturnimi in športnimi dogodki ter drugim.

Članske ugodnosti

EUBC omogoča svojim članom, da v skladu s svojim statusom, poslovnim in družabnim ugledom uresničujejo naslednje poslovne interese:

  1. formalno in neformalno druženje, povezovanje in sodelovanje članov EUBC z izmenjavo informacij, idej, znanja in veščin;
  2. sodelovanje na mesečnih dogodkih, ki jih organizira EUBC;
  3. uporaba prostorov EUBC v skladu s klubskimi pogoji za organizacijo lastnih dogodkov in sprejemov;
  4. b2b, s pridobivanjem določenih ugodnosti s področja medicinskih in drugih uslug, ki so povezane z zdravjem, potovanji in namestitvami, kulturnimi in športnimi dogodki ter drugim.

EU Business Club

Zagreb, Croatia