Članstvo

Člani EUBC so vplivni poslovneži, ženske in moški, podjetniki in managerji uspešnih družb, ki ne predstavljajo samo sebe, pač pa tudi svoje podjetje. Prav tako so člani ugledni predstavniki akademske skupnosti ter diplomati in nosilci javnih funkcij, ki so povezani z gospodarstvom in ekonomijo. Prvenstveno prihajajo iz držav članic EU, vendar tudi iz drugih držav, če nameravajo začeti z lastnim poslovanjem v državah članicah EU ali poslovnim sodelovanjem s poslovneži iz držav članic EU.

Član EUBC postanete:

  1. s priporočilom aktivnega člana in s soglasjem EUBC
  2. z vabilom EUBC.

Postopek sprejetja v članstvo se zaključi s pisno odločitvijo Uprave EUBC o sprejemu v članstvo.

Članstvo

Člani EUBC so vplivni poslovneži, ženske in moški, podjetniki in managerji uspešnih družb, ki ne predstavljajo samo sebe, pač pa tudi svoje podjetje. Prav tako so člani ugledni predstavniki akademske skupnosti ter diplomati in nosilci javnih funkcij, ki so povezani z gospodarstvom in ekonomijo. Prvenstveno prihajajo iz držav članic EU, vendar tudi iz drugih držav, če nameravajo začeti z lastnim poslovanjem v državah članicah EU ali poslovnim sodelovanjem s poslovneži iz držav članic EU.

Član EUBC postanete:

  1. s priporočilom aktivnega člana in s soglasjem EUBC
  2. z vabilom EUBC.

Postopek sprejetja v članstvo se zaključi s pisno odločitvijo Uprave EUBC o sprejemu v članstvo.

EU Business Club

Zagreb, Croatia