EU pravne pripombe

Pravne pripombe, ki so povezane z uporabo emblema EU v znaku EU Business Cluba:
V sladu z Načeli, ki jih morajo spoštovati tretje strani pri uporabi evropskega emblema (ki je sestavni del znaka EUBC), in so potrjena z administrativnim sporazumom s Svetom Evrope, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije (SL C 271, 8. 9. 2012, str. 5), EUBC izrecno izjavlja da:

  1. a. ne obstaja povezava med EUBC in nobeno od inštitucij, teles, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope;
  2. b. EUBC ne uživa podpore, sponzorstva, odobravanja ali soglasja nobene od inštitucij, teles, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope;
  3. c. EUBC ni povezan s cilji ali dejavnostmi, ki niso združljivi s cilji in načeli Evropske unije ali Sveta Evrope, ali so na kakršen koli način nezakoniti.

EU Business Club

Zagreb, Croatia