GDPR (Pravila zasebnosti)

Splošna uredba o zaščiti zasebnosti (angleško: GDPR) je uredba Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, ki je stopila v veljavo 25. maja 2018 in se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU, brez kakršne koli potrebe po implementaciji v nacionalni zakonodaji. Uredba prinaša pomembne spremembe v pravilih, ki definirajo osebne podatke in način njihove uporabe. Vaša zasebnost in varnost Vaših osebnih podatkov sta nam zelo pomembna. V nadaljevanju Vas želimo obvestiti, s kakšnim namenom zbiramo in uporabljamo Vaše osebne podatke ter kako lahko te postopke nadzorujete in s tem uveljavljate svoje z zakonom zagotovljene pravice.

Katere vaše podatke potrebujemo in zakaj?

EU Business Club (v nadaljevanju EUBC), Europski trg, Augusta Cesarca 4 – 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, ki posluje v sklopu družbe Hall of Fame d. o. o., OIB: 53898368706, Europski trg, Augusta Cesarca 4 – 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, zbira, shranjuje in uporablja naslednje Vaše podatke:

  1. 1. Osebni podatki: fotografije, spol, naziv, poklic, ime, priimek, akademski naslov (če obstaja), datum rojstva, kraj rojstva, CV (če obstaja)
  2. 2. Kontaktni podatki: številka mobilnega telefona, elektronski naslov, naslov bivališča, hišna številka, poštna številka, pošta, država rojstva;
  3. 3. Profesionalni podatki: ime delodajalca, OIB delodajalca (če obstaja), delovno mesto, naslov delodajalca, poštna številka, pošta, država.

Podatki se shranjujejo v skladu z veljavnim Zakonom v bazi podatkov o članih v elektronski obliki, ki jo imenujemo Adresar članstva EU Business Cluba, z namenom vodenja evidence članov. Vaš e-naslov, Vaša številka mobilnega telefona in Vaši profili na družabnih omrežjih (če ste jih navedli) se bodo uporabljali za komunikacijo uprave in administracije EUBC z Vami, pa tudi za medsebojno interno komunikacijo med člani EUBC, če ste s tem soglašali. Vaše podatke ne bomo obdelovali za noben drug namen.

Kdo pristopa do Vaših podatkov?

Pristop do Vaših osebnih podatkov, za katere ste dali soglasje, imajo osebe iz uprave in administracije EUBC ter vsi ostali člani EUBC. Vsi so seznanjeni s politiko in internimi postopki zaščite osebnih podatkov EUBC ter so podpisali Izjavo o zaupnosti in so dolžni postopati v skladu z njenimi določili.

S kom delimo Vaše osebne podatke?

Vaš naslov elektronske pošte avtomatično delimo z internetnim servisom MailChimp, preko katerega vam pošiljamo naš Newsletter, če ste dali soglasje za pošiljanje.
Vaši osebni podatki so pri nas varni in jih ne bomo delili, prodajali ali odstopali drugim fizičnim ali pravnim osebam. Izjema je lahko samo v primeru, ko uradni organ v skladu z Zakonom zahteva pristop do osebnih podatkov, ki jih hrani EUBC.

Čas hranjenja Vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo ves čas trajanja vašega članstva v EUBC oziroma dokler ne zahtevate izbrisa Vaših osebnih podatkov. Ostale osebne podatke hranimo, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa iz naše baze podatkov, s čimer preneha vaše članstvo v EUBC.

Ali imate pravico do trajnega izbrisa Vaših osebnih podatkov?

Kadarkoli lahko prekličete vašo privolitev za uporabo Vaših osebnih podatkov in/ali od nas zahtevate, da izbrišemo vse Vaše podatke iz našega sistema, razen v primeru, ko je to z Zakonom drugače predpisano. V tem primeru je dovolj, da nam pošljete zahtevo za izbris Vaših osebnih podatkov na e-naslov info@businessclub.eu. Po prejemu zahteve bomo uredili izbris vseh Vaših osebnih podatkov v najkrajšem razumnem roku. Zavedajte se, da hkrati s tem preneha vaše članstvo v EUBC. Svoje osebne podatke lahko trajno izbrišete tudi sami na spletni strani www.businessclub.eu v uporabniškem delu strani za člane, do katere dostopate z uporabniškim imenom in geslom. V Osebnem profilu kliknete na gumb Trajno izbriši moje osebne podatke in za tem kliknite na Potrdi zahtevo za trajno brisanje mojih osebnih podatkov.

Ali lahko dobite vpogled v Vaše osebne podatke?

Kadarkoli imate možnost zahtevati informacijo o tem, katere osebne podatke o Vas hranimo. V tem primeru je dovolj, da na pošljete zahtevo za vpogled v osebne podatke na e-naslov info@businessclub.eu. Po prejemu zahteve vam bomo v najkrajšem razumnem času poslali vse Vaše osebne podatke, ki jih hranimo.

Ali lahko spremenim svoje osebne podatke?

Kadarkoli lahko zahtevate popravek Vaših osebnih podatkov v primeru, da opazite nepravilnost ali če je prišlo do spremembe. V tem primeru je dovolj, da nam pošljete zahtevo za popravek osebnih podatkov na e-naslov info@businessclub.eu. Po prejemu zahteve bomo uredili zahtevani popravek v najkrajšem razumnem roku. Svoje osebne podatke lahko spremenite tudi sami na spletni strani www.businessclub.eu v uporabniškem delu strani za člane, do katere dostopate z uporabniškim imenom in geslom. V Osebnem profilu zamenjate obstoječe podatke, ki jih želite spremeniti.

Ali izvajamo avtomatsko profiliranje osebnih podatkov?

EUBC ne izvaja avtomatskega profiliranja Vaših osebnih podatkov. Vse Vaše osebne podatke obdelujejo izključno naši zaposleni z namenom in na načine, ki so bili prej predstavljeni.

Na koga se obrnete za dodatna pojasnila in/ali vprašanja?

Za vsa nadaljnja vprašanja ali pojasnila v zvezi z namenom in načini obdelave Vaših osebnih podatkov, kot tudi za vprašanja glede uresničevanja vaših pravic, se lahko obrnete na Upravnika za zaščito osebnih podatkov EUBC na e-naslov info@businessclub.eu.

Komu podate zahtevo v primeru suma kršenja vaših pravic?

V primeru, da sumite, da EUBC krši Vaše pravice, ki so vam zajamčene s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), lahko podate ugovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP, slovensko: Agencija za zaščito osebnih podatkov) na spletni strani www.azop.hr.

EU Business Club

Zagreb, Croatia